TUẦN LỄ PHÁI ĐẸP [PHẦN THƯỞNG]

Ngày đăng: 07.03.2022

Quà mỗi ngày: Vào lần đầu tiên tặng hoa mỗi ngày, bạn tặng hoa cho Misty hay Jessie thì sẽ nhận lại được 1 món quà đáp lễ, nội dung tương ứng như sau:

Quà nếu tặng hoa cho Misty

Quà nếu tặng hoa cho Jessie

Key stone tàn phá x3

Kim Cương x100

Chìa khóa tốc đấu x1

Chìa khóa tốc đấu x1

Cờ cá chép lam x3

Vàng x50000

Quà đạt mốc tặng hoa cá nhân: Khi bản thân tặng hoa đạt số lần chỉ định thì sẽ nhận được các quà tương ứng như sau (Tính số hoa đã tặng, không phân biệt đã tặng hoa cho trainer nào):

15 hoa

25 hoa

40 hoa

120 hoa

280 hoa

Kim Cương x300

Mảnh Ditto Tinh Anh x40

Mảnh Gold Ditto x50

Mega Ditto 6 sao x1

Mega Ditto 6 sao x1

chìa khóa bí cảnh tầng 10 x1

Xu Pokemon Màu x1

Held Item Lv4 x1

Túi UR - Key stone siêu cấp x1

Túi UR - Key stone siêu cấp x2

Thuốc cầu vồng x30

Held Item Lv4 x1

Thuốc Cầu Vồng x250

Chìa khóa bí cảnh tầng 20 x1

Chìa khóa bí cảnh tầng 35 x1

 

 

Túi Key Stone Cao Cấp x1

Sushi Cuộn x5

Sushi Cuộn x10

Quà all SV khi kết thúc sự kiện: Kết thúc sự kiện, nữ trainer được mọi người tặng hoa nhiều nhất sẽ tặng cho mọi người 1 món quà tương ứng như sau:

(Quà gửi thư ingame sau khi kết thúc sự kiện)

Misty

Jessie

Misty Dạ Hội - Skin Hạn Giờ 7 ngày x1

Jessie Rực Rỡ - Skin Hạn Giờ 7 ngày x1

Key Stone Tàn Phá x12

Chìa khóa tốc đấu x2

Túi Flash SR x1

Túi Flash SR x1

Thuốc Cầu Vồng x20

Thuốc Cầu Vồng x20

Quà đua top tặng hoa: Top 10 người chơi tặng hoa nhiều nhất sẽ nhận được quà hậu hĩnh:

Top 1

Top 2

Top 3

Top 4-10

Hộp Pokemon UR (Chọn) x1

Túi Flash Pokémon SSRI (Chọn) X1

Túi Pokémon SSRI (Chọn) X1

Túi pokemon SSR ngẫu nhiên X1

Held Item Lv6 (Chọn) x2

Held Item Lv6 (Ngẫu nhiên) x2

Held Item Lv6 (Ngẫu nhiên) x1

Held Item Lv4 (Chọn) x2

Thuốc cầu vồng x1000

Thuốc cầu vồng x850

Thuốc cầu vồng x700

Thuốc cầu vồng x550

Xu Pokemon Màu x30

Xu Pokemon Màu x25

Xu Pokemon Màu x20

Xu Pokemon Màu x20

Key stone tàn phá  x60

Key stone tàn phá  x40

Key stone tàn phá  x30

Key stone tàn phá  x20